Sökresultat

antal träffar: 3

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Hedin, Sven Fredrik
Född: 1923-11-06
Avliden: 2004-01-02
Gravsatt: 2004-05-19
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Gävle pastorat
Född: 1923-11-17
Avliden: 1997-08-24
Gravsatt: 1997-09-12
Hemort: Maria
Skogskyrkogården
Kvarter: K09
Gravplats: 0119
Gravsatta i denna grav
Gävle pastorat
Född: 1905-08-04
Avliden: 1993-08-08
Gravsatt: 1993-09-10
Hemort: Hel tref
Skogskyrkogården
Kvarter: U02
Gravplats: 1089
Gravsatta i denna grav