Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Wahrenby, Gunborg Elisabet
Född: 1918-01-13
Avliden: 2014-02-22
Gravsatt: 2014-08-07
Hemort: Västerled
Bromma kyrkogård
Minneslund
Resultat per förvaltning