Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Tammelin, Lars-Erik
Född: 1923-03-16
Avliden: 1991-01-03
Gravsatt: 1991-04-10
Hemort: Västerled
Bromma kyrkogård
Minneslund
Resultat per förvaltning