Hall, Sven Allan Mauritz

Född: 1931-12-05
Avliden: 2018-01-11
Gravsatt: 2018-05-04
Västra
Kvarter: D
Gravplats: 0167-168
Hemort: Linköping
Gravplatsnummer: VÄD 0167-168
Gravrättstid: 1962-08-09 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Kjellin, Hans Roland
Född
-
Avliden
1962-07-13
Gravsatt
1962-07-18
Carmesten, Karl Hugo Vallentin
Född
1900-09-01
Avliden
1985-10-17
Gravsatt
1985-11-01
Karmesten, Astrid Margareta Elisabet
Född
1907-06-06
Avliden
1995-01-17
Gravsatt
1995-03-17
Kjellin, Tommy Roland
Född
1949-06-05
Avliden
1977-03-23
Gravsatt
1977-10-14

Linköpings pastorat

Västra

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.