Gyllenhammar, Pehr Gustaf Viktor

Född: 1901-04-23
Avliden: 1988-11-22
Gravsatt: 1989-01-23
Östra kyrkogården
Kvarter: 00G
Gravplats: 00060
Hemort: Vasa
Gravplatsnummer: 1100G 00060
Gravrättstid: 1913-03-08 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Gyllenhammar, Agnes Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1926-07-14
Gyllenhammar, Per Johan Wilhelm
Född
1863-11-12
Avliden
1930-02-08
Gravsatt
1930-02-12
Engelhart, Natatlie
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1912-11-06
Gyllenhammar, Aina Dagny
Född
1903-05-10
Avliden
1995-01-11
Gravsatt
1995-05-22
Gyllenhammar, Eva Christina
Född
1936-08-03
Avliden
2008-09-07
Gravsatt
2008-12-05
Hjörne, Anne Margareta
Född
1930-10-01
Avliden
2016-04-12
Gravsatt
2016-08-01

Beställ gravskötsel!

Ring 031-731 92 97 eller skriv till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

031-731 80 80

Länk till hemsida