Pålman, Robert

Född: 1929-10-15
Avliden: 2006-01-07
Gravsatt: 2006-05-19
Lovö Skogskyrkogård
Kvarter: A
Gravplats: 032
Hemort: Västerled
Gravplatsnummer: 5A 032
Gravrättstid: 1982-11-03 - 2042-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Wiklund, Johan Rune
Född
1915-10-09
Avliden
1982-09-28
Gravsatt
1982-11-03
Wiklund, Inga-Britta Helena
Född
1927-06-15
Avliden
1999-10-20
Gravsatt
1999-12-02
Pålman, Mary Helena
Född
1934-07-14
Avliden
2016-11-19
Gravsatt
2017-04-21

Ekerö pastorat