Blomstrand, Anders

Född: 1822-12-19
Avliden: 1887-10-17
Gravsatt: 1887-10
Östra kyrkogården
Kvarter: -
Gravplats: 0147/1-4
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 02- 0147/1-4
Gravrättstid: 1887-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rydén, Eva Charlotta
Född
1828-11-12
Avliden
1897-04-11
Gravsatt
1897-04
Blomstrand, Severina
Född
-
Avliden
1890-05-20
Gravsatt
1890-05-27
Blomstrand, Carl Wilhelm
Född
1826-10-20
Avliden
1897-11-05
Gravsatt
1897-11-11
Blomstrand, Karl Sigfrid
Född
1911-04-18
Avliden
1988-09-08
Gravsatt
1988-12-02
Blomstrand, Elisabet Anna Karin
Född
1916-09-17
Avliden
1990-03-11
Gravsatt
1990-05-18

Lunds pastorat