Pålman, Karl Robert

Född: 1897-04-19
Avliden: 1981-10-12
Gravsatt: 1981-11-06
Nikolai Kyrkogård Örebro
Kvarter: D
Gravplats: 0006
Hemort: Södra Allén 9 Ö-O
Gravplatsnummer: 04D 0006
Gravrättstid: 1914-07-30 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Pålman, Robert
Född
-
Avliden
1914
Gravsatt
1914
Pålman, Mathilda
Född
-
Avliden
1926
Gravsatt
1926-12-10
Bergström, Britta Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1945-08-23
Pålman, Elisabeth Lisa
Född
1903-01-28
Avliden
2000-04-17
Gravsatt
2000-05-31

Örebro pastorat