af Wirsen, Carl Einar Thure

Född: -
Avliden: 1946-01-05
Gravsatt: 1946-01-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 40
Gravplats: 1606
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0140 1606
Gravrättstid: 1904-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

af Wirsen, Carl David
Född
1842
Avliden
-
Gravsatt
1912-06-21
af Wirsen, Cecilia Emerentia Leontina
Född
-
Avliden
1912-05-31
Gravsatt
1912-10-12
Adlöf, Agnes
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1904-10-03
af Wirsen, C.G-. Th.
Född
1850-06-30
Avliden
1874-04-24
Gravsatt
1874
Wennergren, Ebba Elsa Cecilia
Född
1903-04-05
Avliden
1991-09-26
Gravsatt
1991-10-23
Landenius, Käthie Madeleine Carola Ceci
Född
1912-05-18
Avliden
1996-09-26
Gravsatt
1996-10-30
af Wirsen, Ulla Elisabet
Född
1922-10-11
Avliden
1976-09-09
Gravsatt
1976-09-22

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.