Marklin, Gabriel

Född: 1777-07-01
Avliden: 1857-09-16
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 21
Gravplats: 1054
Gravplatsnummer: 0121 1054
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.