Stendahl, Axel Göran

Född: 1919-04-16
Avliden: 2002-06-24
Gravsatt: -
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 29 A
Gravplats: 0016
Hemort: Limhamn
Gravplatsnummer: 3029 010 0016
Gravrättstid: 2002-07-05 - 2027-07-05

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg