Andersson, Clas Leonard

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1947-08-18
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 44
Gravplats: 1736
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0144 1736
Gravrättstid: 1919-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andersson, Ida Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1941-07-25
Andersson, Einar Valdemar
Född
1893-02-06
Avliden
1982-09-23
Gravsatt
1982-10-07
Andersson, Anna Josefina
Född
1894-07-27
Avliden
1966-11-27
Gravsatt
1966-12-03

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.