Forsberg, Axel Valdemar

Född: 1895-02-20
Avliden: 1979-08-02
Gravsatt: 1979-11-16
Sollentuna kyrkogård
Kvarter: 34
Gravplats: 015
Hemort: Ljusnarsbergs För
Gravplatsnummer: 0134 015
Gravrättstid: 1949-05-07 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Forsberg, Kristina Elisabet
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1949-05-07
Forsberg, Johan Arvid
Född
1858-01-27
Avliden
1950-12-15
Gravsatt
1950-12-21
Forsberg, Hulda Elisabet
Född
1883-05-17
Avliden
1976-01-29
Gravsatt
1976-07-15
Forsberg, Hildur Oktavia
Född
1892-04-10
Avliden
1978-02-23
Gravsatt
1978-06-14
Forsberg, Sten Vilhelm
Född
1918-10-07
Avliden
2005-01-25
Gravsatt
2005-04-21
Forsberg, Kerstin Maria
Född
1921-06-26
Avliden
2009-07-08
Gravsatt
2009-09-29

Sollentuna församling