Sjöberg, Sven Erik Alf

Född: 1903-06-21
Avliden: 1980-04-17
Gravsatt: 1980-05-22
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: Område
Gravplats: 00009
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 45E 00009
Gravrättstid: 1980-05-06 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hermansdotter Sjöberg, Elsa Olga
Född
1907-03-19
Avliden
1985-04-12
Gravsatt
1985-05-08